Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les associacions Mares de Soacha i Mares del Daguestan

Llegida a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència el dia 7 de juliol de 2016


El Parlament de Catalunya, arran de la compareixença, el passat 14 d'abril de 2016, de Marina Bernal, fundadora de l'associació Mares de Soacha, i Svetlana Issàeva, fundadora de l'associació Mares del Daguestan, a la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya:
a) Expressa la seva preocupació pels terribles fets exposats sobre desaparicions forçoses a Colòmbia i a Rússia.
b) Mostra el seu reconeixement a la tasca que duen a terme totes dues associacions.
c) Insta els organismes internacionals competents en la matèria a posar tots els mitjans necessaris a l'abast de les dues entitats per a facilitar que es puguin aclarir els fets denunciats i, si és el cas, reclamar les responsabilitats que se'n derivin.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016