Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya sobre les persones desaparegudes sense causa aparent

Llegida en el Ple del Parlament el dia 2 de març de 2016


A Catalunya es presenta cada any un important nombre de denúncies per desaparició de persones. Els darrers anys s'han superat les tres mil denúncies anuals.

La desaparició d'una persona causa angoixa i incertesa als seus familiars i una gran sensació d'inseguretat, que exigeix als poders públics que duguin a terme totes les gestions per a trobar la persona absent i que hi esmercin els mitjans necessaris.

Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions, l'intercanvi d'informació i una actuació coordinada dels departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit, la cooperació, la coordinació i la col·laboració entre cossos policials són també fonamentals per a investigar i fer la recerca de les persones desaparegudes, especialment en els supòsits en què la desaparició no té una causa aparent.

A Catalunya, la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra ha fet importants avenços en la investigació de persones desaparegudes. A més, l'any 2014 el Departament d'Interior va posar en marxa l'Oficina d'Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, creada específicament per a donar suport a les famílies mentre dura la investigació i per a fer el seguiment de tots els casos relacionats amb la desaparició de persones.

El 10 de novembre de 2010 el Congrés del Diputats va declarar el 9 de març Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. Al seu torn, el 6 de febrer de 2013 el Senat va crear la Comissió Especial per a l'Estudi de la Problemàtica de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, les conclusions de la qual foren aprovades el 12 de febrer de 2014.

El Parlament de Catalunya, conscient de la responsabilitat dels poders públics en la investigació dels casos de desaparició de persones i en el garantiment que els familiars reben l'atenció que mereixen, s'adhereix a la declaració del 9 de març com a Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent i expressa el seu suport a totes les associacions de familiars de persones desaparegudes.

Així mateix, el Parlament de Catalunya demana al Govern que continuï treballant en la coordinació institucional per a la investigació i recerca de les persones desaparegudes i que avanci en el millorament de l'atenció i el suport als familiars.

Finalment, el Parlament de Catalunya tindrà en compte les recomanacions de l'informe de la Comissió Especial del Senat per a l'Estudi de la Problemàtica de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent.