Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als drets dels refugiats

Llegida en el Ple del Parlament el dia 3 de febrer de 2016


El Parlament de Catalunya, compromès amb els valors universals de democràcia, justícia i llibertat, denuncia el drama humà que viuen milers de persones, especialment els infants, que fugen dels països d'origen en situació de conflicte, a la recerca d'una vida i un futur millors.

El Parlament mostra estupor i indignació per la desaparició de més de deu mil infants refugiats denunciada per la Interpol i considera necessària una acció coordinada dels estats per a trobar-los i retornar-los a llurs pares o tutors.

Finalment, el Parlament vol palesar solemnement el seu rebuig de les pràctiques confiscadores dels béns privats dels ciutadans que arriben a Europa a la recerca de refugi i supervivència, i també el rebuig de les disposicions intimidatòries que les emparen.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016