Declaracions institucionals

Textos que expressen la posició institucional de la cambra en aspectes que es consideren especialment rellevants.