Quim Torra compareix demà davant el Ple per donar compte del primer any de mandat

12/06/2019  -  Palau del Parlament.
Quim Torra compareix demà davant el Ple per donar compte del primer any de mandat

Torra anant cap al farisol del saló de sessions en el darrer ple | 12/06/19 | Job Vermeulen

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà demà davant el Ple per donar compte del seu primer any de mandat. Demà al matí la cambra farà també la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, i abans, a l’inici del ple (9.30 h), votarà la proposta de tramitar en lectura única una proposició de llei de CatECP sobre les prestacions econòmiques a joves extutelats.

L’ordre del dia d’aquest ple, que s’allargarà fins divendres a la tarda, inclou també la proposta de tornar a presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei de despenalització de l’eutanàsia, les designacions de membres de diversos òrgans i entitats, nou interpel·lacions i sis mocions.

Ajuts a joves extutelats
La sessió plenària començarà demà dijous a dos quarts de deu amb el debat de la proposta per tramitar en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, presentada per CatECP. Si la cambra aprova tramitar la iniciativa per aquest procediment exprés, que permet debatre i aprovar una llei en una mateixa sessió plenària, s’obrirà un termini perquè els grups hi presentin esmenes abans de fer-ne la votació final, divendres al matí.

La iniciativa proposa modificar la llei perquè els joves extutelats que segueixen programes d’inserció puguin, amb uns determinats requisits, rebre la prestació que s’hi preveu des que arriben a la majoria d’edat fins als vint-i-tres anys (i no fins als vint-i-un, com ara, tret d’excepcions) i perquè no se’n limiti el temps de percepció als qui hagin estat menys de tres anys tutelats pel Govern.

Sessió de control
El Ple farà demà, al voltant de les deu, la sessió de control, primer als consellers i tot seguit al president de la Generalitat, que respondrà les qüestions que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup del PPC.

Els consellers respondran preguntes sobre els casos de corrupció a Catalunya, l’educació infantil, la gestió del sistema penitenciari (Cs), les actuacions per consolidar l’activitat de recerca, la justificació de l’increment de la dotació de la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre” (JxCat), el Consell Català de l’Alimentació, les polítiques per garantir un nombre suficient de professionals de la salut (ERC), el Cos de Mossos d’Esquadra (PSC-Units), els canvis en el model de l’habitatge de lloguer (CatECP) i l’accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet (CUP).

Compareixença del president de la Generalitat
En acabar la sessió de control, començarà la compareixença que Torra fa a petició pròpia. Abans, però, la cambra abordarà la sol·licitud del subgrup del PPC en el mateix sentit. Si el Ple l’aprova, la sol·licitud s’acumularà a la compareixença.

En la compareixença, primer intervindrà el president de la Generalitat sense límit de temps, i a continuació ho faran els grups i subgrups parlamentaris seguint l’ordre de major a menor representació, acabant, però, per ERC i JxCat. Els grups disposaran d’un temps màxim de deu minuts per intervenir, i els subgrups, de cinc. El president els podrà respondre individualment o conjuntament, i els grups podran aleshores replicar per un temps de cinc minuts, i els subgrups, per un de dos i mig.

Aquesta serà la quarta compareixença de Torra, a petició pròpia o dels grups, davant el Ple, i la setena comptant les tres que ha fet preceptivament per informar de la composició i les reestructuracions del Govern. Les altres tres compareixences han estat per informar de l’elaboració dels pressupostos, al febrer; sobre la situació del sector públic, al gener, i sobre els esdeveniments polítics i judicials, el novembre de l’any passat.

Despenalització de l’eutanàsia
El ple es reprendrà dijous a la tarda amb el debat i la votació de la proposta per tornar a presentar al Congrés dels Diputats espanyol la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. El Parlament ja va presentar aquesta iniciativa al Congrés el 2018 i va arribar a ser presa en consideració, però va decaure en finir la legislatura a les Corts espanyoles.

La iniciativa proposa modificar l’article 143.4 del Codi penal per eximir de responsabilitat penal “qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix una malaltia greu que la conduirà necessàriament a la mort o una patologia incurable que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona o hi cooperi, dins del marc legal establert”.

La proposició va ser fruit d’una iniciativa presentada conjuntament la legislatura anterior pels grups de JxSí, el PSC, CSQP i la CUP i que el Ple del Parlament va aprovar el 25 de juliol de 2017, amb els vots a favor dels grups proposants, els contraris del PPC i del diputat no adscrit Germà Gordó i l’abstenció de Cs.

La iniciativa va arribar al Ple del Congrés el 8 de maig de 2018. Les diputades Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC-Units) i Marta Ribas (CatECP) la van presentar davant la cambra espanyola, que en va aprovar la tramitació, que posteriorment va caducar pel finiment de la legislatura.

Designacions
Dijous a la tarda la cambra designarà també els membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars No Referendàries i del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, i també els sis de la Junta de Govern del Memorial Democràtic i els sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries que li correspon de designar.

Interpel·lacions
Entre dijous i divendres els consellers respondran nou interpel·lacions dels grups, sobre les universitats (PSC-Units), la situació de les universitats públiques (CatECP), l’escola inclusiva (PSC-Units), el manteniment de les infraestructures viàries (JxCat), la inversió estrangera a Catalunya (JxCat), la indústria i la inversió (PPC), les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (ERC), les forces i els cossos de seguretat (Cs) i el rumb polític del Govern (Cs).

Mocions
Divendres al matí, el Ple debatrà i votarà sis mocions, sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència (PSC-Units), la inacció social del Govern (Cs), la política financera i pressupostària (ERC), la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cs), els serveis d’emergències (CatECP) i la segregació escolar (CUP).

La del PSC-Units insta el Govern, entre altres qüestions, a obrir, d’acord amb els ajuntaments, nous centres d’acollida d’emergència per a menors, amb llicència d’activitat, espais suficients i de qualitat i mitjans tècnics i humans per garantir la seguretat dels professionals, i a fer efectius els pagaments pendents a les entitats que els gestionen. També demana que la Generalitat es personi com a acusació particular en el procediment judicial obert contra l’ex-director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) Ricard Calvo.

La de Cs sobre la inacció social del Govern l’insta, entre altres mesures, a fer una auditoria de la gestió de la DGAIA en els darrers deu anys, a presentar un estudi detallat d’impagaments dels serveis públics i establir un calendari de pagaments, a actualitzar la Cartera de serveis socials i a augmentar les ràtios per als centres concertats, la inversió en polítiques socials fins a arribar a la mitjana espanyola del 9,35% i la inversió en infància per arribar en quatre anys a la mitjana europea del 2,2%.

La d’ERC insta l’executiu a demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de control polític sobre les finances de la Generalitat, aprovades pel PP el 2015.

La de CatECP insta el Govern a aplicar urgentment i abans de la campanya d’incendis forestals un pla de xoc per dotar de recursos humans, mitjans tècnics i infraestructures els serveis d’emergència de Catalunya, a impulsar un pacte nacional del sistema d’emergències, a elaborar un projecte de llei d’emergències, a revisar el model del sistema de trucades 112, a negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs de funcions del Servei de Protecció de la Natura i dels serveis de salvament marítim i a declarar el Servei d’Emergències Mèdiques, SEM, servei essencial.

La segona de Cs reprova els directius dels mitjans públics que no han dimitit tot i que se n’ha “formalitzat la petició de processament com a membres d’una organització criminal”, condemna que “TV3 i Catalunya Ràdio hagin estat un dels principals instruments per a l’intent de cop d’estat separatista”, desaprova la passivitat i inoperància del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en aquest afer i condemna l’augment del pressupost de TV3 i que els governs de l’Estat hagin permès que “els mitjans públics de Catalunya s’hagin convertit” “en un instrument d’execució de delictes”.

La de la CUP insta l’executiu, entre altres qüestions, a establir una moratòria a partir del proper curs per al tancament de línies i grups a les escoles públiques, a presentar un pla de foment de l’escola pública, a retirar els concerts als centres privats que en deu anys optin per seguir-ho sent, a suprimir els concerts a les escoles que segreguen per sexe, a garantir la gratuïtat dels serveis de menjador, les sortides, les colònies, els llibres de text i el material escolar i un mínim d’una extraescolar per alumne i a decretar l’eliminació de l’obligatorietat del pagament de quotes a les escoles concertades.