La Mesa trasllada a la Junta de Portaveus la petició de Cs de retirar del ple la reforma de la Llei de la presidència

02/05/2018  -  Palau del Parlament.
La Mesa trasllada a la Junta de Portaveus la petició de Cs de retirar del ple la reforma de la Llei de la presidència

Els membres de la Mesa durant la reunió d’avui | 02/05/18 | Parlament de Catalunya

La Mesa ha acordat aquest matí traslladar a la Junta de Portaveus, que es reunirà demà, la petició de Cs perquè es retiri de l’ordre del dia del ple de demà i divendres el debat i la votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, presentada per JxCat i que es tramita per lectura única.

Cs va fer la petició després que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés, a petició del mateix grup i del PSC-Units, que la proposició de llei vulnera la Constitució espanyola i l’Estatut. Amb motiu d’aquest dictamen, els grups poden presentar noves esmenes a la proposició fins a les sis de la tarda d’avui.

La Mesa es tornarà a reunir demà a dos quarts de deu del matí per qualificar i admetre a tràmit aquestes esmenes subsegüents al dictamen i també les presentades pels grups a altres iniciatives incloses a l’ordre del dia del ple, mentre que la Junta de Portaveus es reunirà a partir de les deu.

D’altra banda, en la reunió d’avui, el màxim òrgan de govern de la cambra ha pres nota de l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional de la impugnació del Govern espanyol a la designació de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat. Ara els serveis jurídics de la cambra han d’elaborar i presentar les al·legacions contra la decisió del tribunal.

A l’últim, la Mesa ha demanat un informe als serveis jurídics sobre la representativitat del Grup Mixt a les comissions de l’Estatut dels Diputats i de Matèries Secretes i Reservades, en què a cada grup parlamentari li correspon tenir un representant. Actualment, el Grup Mixt és integrat pels subgrups de la CUP i el PPC.