La Junta de Portaveus acorda que el ple de la setmana que ve es faci dijous i divendres

03/06/2019  -  Palau del Parlament.
La Junta de Portaveus acorda que el ple de la setmana que ve es faci dijous i divendres

La Mesa i la Junta abans de començar la reunió | 03/06/19 | Parlament de Catalunya

La Mesa i la Junta de Portaveus han acordat per majoria que el ple de la setmana vinent es faci dijous i divendres, i no dimecres i dijous com inicialment estava previst. El canvi s’ha produït després que alguns grups ho hagin demanat per poder assistir a les conclusions del judici que es fa al Tribunal Suprem.

El ple, doncs, començarà dijous, 13 de juny, amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra. L’ordre del dia inclou també el debat i la votació de la petició de compareixença de Torra, sol·licitada pel subgrup del PPC, perquè faci balanç del primer any al capdavant del Govern. En cas que la compareixença fos aprovada, s’hauria de fer “en el termini improrrogable d’un mes a partir de l’adopció de l’acord”, tal com estableix l’article 172.2 del Reglament.

Durant la sessió la cambra farà també el debat i la votació de la proposta de reiteració de la presentació al Congrés dels Diputats de la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. El Parlament ja va presentar aquesta proposició de llei al Congrés el 2018 i va arribar a ser presa en consideració, però va decaure en finir la legislatura a les Corts espanyoles.

El Ple també debatrà la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, presentada pel Grup Parlamentari de CatECP, que proposa que es faci per lectura única. La cambra haurà de votar primer si accepta la tramitació en lectura única de la iniciativa, i posteriorment, cas que així ho faci, obrir un termini perquè els grups i subgrups hi puguin presentar esmenes.

L’ordre del dia inclou també les designacions de set membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, de sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de sis membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic i de set de la Comissió de Control de les Consultes Populars No Referendàries.
A més, la cambra substanciarà les interpel·lacions al Govern que presentin els grups i farà els debats i les votacions de diverses mocions.