El Ple votarà demà la creació d’una comissió per a la reconstrucció i abordarà la situació de Nissan i dels seus treballadors

02/06/2020
El Ple votarà demà la creació d’una comissió per a la reconstrucció i abordarà la situació de Nissan i dels seus treballadors

Un moment del darrer Ple durant la sessió de control al president de la Generalitat | 21/05/20 | Job Vermeulen

El ple començarà demà dimecres a les deu amb la sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra, i al Govern, i al matí la cambra farà també una declaració institucional de suport als treballadors de Nissan, el debat final de la Proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals, impulsada pel PSC-Units, i el debat per validar un dels quatre nous decrets llei del Govern sobre la Covid-19 inclosos en aquesta sessió. A la tarda, debatrà i votarà els altres tres decrets i dues propostes de resolució, una per crear una comissió d’estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques, sol·licitada per Cs, el PSC-Units, CatECP i el PPC, i una altra de Cs que reclama al Govern una sessió monogràfica en comissió sobre Nissan. Dijous, també en sessió de matí i tarda, el Ple debatrà i votarà set mocions i substanciarà nou interpel·lacions als consellers.

Com en les dues darreres sessions, el Ple es reunirà amb una vintena de diputats a l’hemicicle, i la resta seguiran la sessió pel Canal Parlament i votaran per delegació o telemàticament.

Sessió de control
Com és habitual, la sessió de control començarà amb les preguntes als consellers i continuarà tot seguit amb les que formulin al president de la Generalitat els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup de la CUP sobre l’actualitat política.

Els consellers respondran preguntes sobre: la situació del sector turístic; la situació sanitària (Cs); el paper del món local en el context actual; la situació del sector cultural en el context actual (JxCat); la transparència i les dades obertes amb relació a la Covid-19; l’educació en el lleure (ERC); les polítiques de salut davant la pandèmia de Covid-19; la gestió de la represa de l’activitat en el sector turístic (PSC-Units); les prioritats del Departament de Salut els propers mesos (CatECP), i la política econòmica (PPC).

Declaració institucional
En acabar la sessió de control, es llegirà la declaració institucional, adoptada per unanimitat per la Junta de Portaveus dimarts de la setmana passada, que expressa el “total suport” del Parlament als treballadors de Nissan dels centres de la Zona Franca de Barcelona, de Montcada i Reixac i de Sant Andreu de la Barca. Entre altres aspectes, el text, que signen tots els grups i subgrups parlamentaris, demana a la direcció de Nissan que prengui decisions que permetin mantenir l’ocupació directa i indirecta dels treballadors i reclama a totes les administracions que mantinguin la voluntat de promoure les accions necessàries per interpel·lar l’empresa perquè mantingui actives les plantes de fabricació.

Oliveres monumentals
A continuació, la cambra farà el debat final de la Proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals, que arriba a aquest darrer debat al Ple amb 41 esmenes vives, la majoria, 27, de la CUP, 13 de CatECP i 1 de Cs.

La iniciativa té per objecte regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals i el conreu i el paisatge de l’olivera, i establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i l’activitat agrícoles.

Entre altres aspectes, el text prohibeix deteriorar, arrencar, trasplantar i comercialitzar les oliveres i els oliverars monumentals, més enllà de la transacció per la venda de terrenys que en continguin exemplars, que hauran de romandre al mateix lloc; crea una comissió tècnica per protegir-los i un catàleg per identificar-los, i estableix accions de promoció de les oliveres i els productes que en deriven, ajuts i finançament per a la protecció i la gestió de les oliveres i els oliverars monumentals i un règim sancionador amb multes de fins a 48.000 euros.

Decrets llei
Tot seguit, la cambra debatrà el Decret llei 15/2020, del 5 de maig, pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport per prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances, per a l’atorgament de préstecs per facilitar la liquidat de les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la Covid-19.

Abans de la pausa del migdia, el Ple validarà o derogarà aquest decret llei i votarà la Proposició de llei de les oliveres monumentals.

La sessió es reprendrà a la tarda amb el debat conjunt dels decrets llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19; 17/2020, del 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la Covid-19, i 19/2020, del 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.

Monogràfic en comissió sobre Nissan
Després el Ple debatrà la proposta de resolució de Cs sobre les mesures urgents per garantir els drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives de viabilitat per a l’empresa. El text insta el Govern a fer en el termini de dos mesos una sessió monogràfica a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per tractar de la situació i de les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini per als treballadors i per a Catalunya.

Aquesta proposta es tramita pel procediment d’urgència extraordinària, i els grups i subgrups hi poden presentar esmenes fins avui dimarts a les sis de la tarda.

Comissió d’estudi per a la reconstrucció
A continuació, el Ple debatrà la proposta de resolució per crear una comissió d’estudi per a la reconstrucció després de la pandèmia del coronavirus, que tindria per objecte establir un diàleg entre els grups i subgrups parlamentaris, els agents econòmics, cívics i socials i el món local per proposar polítiques i canvis legislatius “per impulsar mesures de reconstrucció del nostre teixit econòmic i social i de construcció d’un país millor”.

La proposta, que també es tramita pel procediment d’urgència extraordinària, preveu que la comissió la integrin dos membres de cada grup, garantint la paritat, que hi puguin assistir representants dels agents econòmics i socials, del món local i de les entitats, i també especialistes, que tingui la vigència de la legislatura en curs i que pugui redactar un informe final. Els grups poden presentar esmenes a la proposta també fins avui a les sis de la tarda.

Acabats els debats, el Ple validarà o derogarà tots tres decrets llei i votarà les propostes de resolució.

Mocions i interpel·lacions
L’ordre del dia d’aquesta sessió ja torna a incloure interpel·lacions i mocions.

Dijous al matí la cambra debatrà set mocions, sobre: els pressupostos per al 2020; les polítiques de dones (PSC-Units); el model educatiu (PPC); l’abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants (CatECP); les actuacions per introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (ERC); les interlocucions del Govern, i l’ús de l’espai públic (Cs).

Les votacions de totes set mocions es faran al vespre, després de les interpel·lacions als consellers.

Els consellers respondran a la tarda nou interpel·lacions, sobre la planificació per gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (Cs); la sobirania alimentària en el marc de la crisi de la Covid-19 (ERC); el model educatiu (CatECP); l’emergència educativa (PSC-Units); les discriminacions en els diferents àmbits (ERC); les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual (CUP); la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (Cs); el tancament de Nissan (JxCat), i la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional (JxCat).