El Ple farà dimecres i dijous el debat monogràfic sobre l’agenda social i la convivència sol·licitat per Cs. També farà la sessió de control i votarà una modificació de la renda garantida i la creació d’una comissió d’estudi dels drets civils i polítics

09/10/2018  -  Palau del Parlament.
El Ple farà dimecres i dijous el debat monogràfic sobre l’agenda social i la convivència sol·licitat per Cs. També farà la sessió de control i votarà una modificació de la renda garantida i la creació d’una comissió d’estudi dels drets civils i polítics

Un moment de la sessió plenària que va començar el 17 de juliol però que es va desconvocar després que la cambra substanciés les interpel·lacions | 17/07/18 | Parlament de Catalunya

El Ple farà dimecres i dijous, 10 i 11 d’octubre, el debat monogràfic sol·licitat per Cs sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència. El ple començarà dimecres a les deu del matí amb la sessió de control als consellers i el president de la Generalitat, Quim Torra, i la cambra hi substanciarà també la resta de punts pendents de l’ordre del dia de la sessió que va començar el 17 de juliol però que es va desconvocar després que es fessin les interpel·lacions als consellers.

Així, el Ple també debatrà i votarà una proposició de llei del PSC-Units per modificar la Llei de la renda garantida de ciutadania; una proposta impulsada pel president, Roger Torrent, per crear una comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics, i sis mocions.

Debat monogràfic
Després de la sessió de control començarà el debat monogràfic sobre l’agenda social i la convivència amb la intervenció del grup proposant, Cs, per un temps màxim de mitja hora. A continuació, intervindran el president de la Generalitat i els membres del Govern a qui ho encomani sense límit de temps. Tot seguit, serà el torn dels grups i subgrups parlamentaris, que tindran, respectivament, un quart d’hora i la meitat d’aquest temps per intervenir. El Govern els podrà respondre, i els grups i subgrups tindrien aleshores un nou torn de rèplica de cinc minuts cadascun. La previsió és que les últimes intervencions es facin a la represa de la sessió, a les quatre de la tarda.

Una vegada acabat el debat, els grups i subgrups podran presentar propostes de resolució, que han de ser congruents amb la matèria objecte del debat i és previst que es votin dijous a la tarda com a últim punt de la sessió. Ho podran fer fins que el ple no se suspengui dimecres al vespre, i dijous en podran presentar de transaccionals fins a la una del migdia. Cada grup i subgrup podrà presentar com a màxim deu propostes.

L’objectiu del debat és, segons el text que va presentar Cs, “prendre els acords necessaris per prioritzar les polítiques socials i les que uneixen tots els catalans, com a fórmula de superació de les polítiques de confrontació que tant estan afectant negativament la convivència”. El text planteja l’adopció de mesures per assolir “un pacte transversal per a la priorització de les polítiques socials” i “un pacte democràtic per a la recuperació de la convivència, la neutralitat dels símbols i dels espais públics i la condemna per part de totes les forces i entitats polítiques de qualsevol forma de violència”.

Renda garantida de ciutadania
Dimecres a la tarda la cambra farà el debat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, presentada pel PSC-Units i que, si així ho acorda el Ple, es tramitarà pel procediment de lectura única, de manera que es debatrà i votarà en aquesta única sessió.

La iniciativa proposa que les persones sense sostre i les dones víctimes de violència de gènere puguin ser beneficiàries de la renda garantida encara que utilitzin un recurs residencial i que així ho estableixi la llei sense esperar al reglament que podria incorporar aquesta excepció.

La proposició arriba al Ple amb tres esmenes: una de conjunta de JxCat i ERC, una de CatECP i una de transaccional entre JxCat, ERC i el PSC-Units.

Comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics
El ple es reprendrà dijous a les deu del matí amb el debat i la votació de la proposta de la Mesa, impulsada pel president, de crear una comissió d’estudi sobre els drets civils i polítics que permeti, segons que recull l’exposició de motius, “analitzar la profunditat de les vulneracions que s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la legalitat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets”.

La proposta preveu que la comissió la integrin vint-i-un membres, que tingui la mateixa vigència que la legislatura i que pugui redactar un informe final i també de provisionals, que s’haurien de lliurar al final de cada període de sessions.

Mocions
Dijous, abans de la votació de les propostes de resolució fruit del debat monogràfic, la cambra debatrà i votarà les sis mocions, sobre la transició energètica, la política sanitària (PSC-Units), els serveis d’atenció a la primera infància (CatECP), els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (PPC), turisme i l’ocupació d’immobles per dur-hi a terme activitats il·legals (Cs).

La primera moció del PSC-Units insta el Govern a acordar amb els grups un pacte nacional per a la transició energètica, i reclama mesures per afavorir, entre altres qüestions, l’eficiència energètica dels habitatges i edificis, l’ús del cotxe elèctric i les instal·lacions fotovoltaiques. També reclama que el Govern espanyol implanti un calendari de tancament de les centrals nuclears amb quaranta anys de vida.

La segona reclama la recuperació pressupostària pel que fa als serveis assistencials i que s’assoleixi progressivament una despesa ‘per capita’ de 1.500 euros l’any, i també que es recuperi l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’elabori un nou mapa sanitari i es garanteixin i millorin els terminis de referència per accedir a les prestacions sanitàries.

La de CatECP reclama al Govern que elabori una proposta de corresponsabilització pel que fa al finançament de les llars d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar i que “recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800 euros per any i plaça”. També demana un pla que coordini totes les polítiques de suport a la primera infància.

La del PPC insta l’executiu a garantir que la programació dels mitjans de comunicació públics, i en especial de TV3 i Catalunya Ràdio, reflecteixi la diversitat i el pluralisme de la societat catalana i, amb vista a properes eleccions, compleixi els principis de la legislació electoral per “evitar noves sancions de l’Administració electoral per vulneració de la neutralitat informativa”. També demana obrir la contractació externa a més empreses productores.

La primera de Cs reclama al Govern un pla de mesures de promoció turística per recuperar “la reputació de les marques ‘Barcelona’ i ‘Catalunya'” i diverses accions de foment del sector. Entre altres punts, també expressa el “rebuig a les campanyes que fomenten la turismofòbia” i insta l’executiu a preservar els espais públics i els actes internacionals amb presència de la Generalitat “dels símbols polítics que poguessin generar enfrontament o divisió” amb el turisme i entre catalans.

A l’últim, la segona de Cs insta el Govern a exercir les seves competències en matèria d’ordre públic i seguretat per aplicar una política de tolerància zero davant la delinqüència organitzada que ocupa il·legalment immobles per dur-hi a terme activitats també il·legals. Entre altres mesures, demana més efectius policials i que s’identifiquin les comunitats de veïns més vulnerables.