El Ple farà demà els debats per validar els decrets llei de pròrroga pressupostària i de la paga extra dels funcionaris

24/04/2018  -  Palau del Parlament.
El Ple farà demà els debats per validar els decrets llei de pròrroga pressupostària i de la paga extra dels funcionaris

Diputats votant en la darrera sessió plenària | 05/04/18 | Parlament de Catalunya

El Ple debatrà i votarà demà a partir de les deu del matí dos decrets llei, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària del 2012 per part del personal del sector públic de la Generalitat i sobre les necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. L’ordre del dia també inclou la liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2017. És previst que la sessió acabi a quarts d’una.

El ple començarà amb la presentació i votació dels dos informes, amb dates del 31 de juliol i el 31 de desembre, sobre el compliment del pressupost de despeses de la cambra de l’any passat. Els informes els presentarà el diputat interventor Antonio Espinosa.

Tot seguit, el Ple farà el debat i la votació per validar o derogar el Decret llei 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat. El text estableix que el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat percebrà la quantitat equivalent al 20,77 per cent de l’import que va deixar de percebre el 2012, que correspon a trenta-vuit dies de la paga extraordinària d’aquell any.

A l’últim, la cambra debatrà i votarà el Decret llei 1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que autoritza el Govern a fer ús d’operacions d’endeutament mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2018 i estableix que “l’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017”.

En tots dos debats hi intervindran els sis grups parlamentaris, seguint l’ordre de major a menor representació i durant deu minuts cadascun. Els decrets seran validats si en les votacions respectives obtenen més vots a favor que no en contra.

Aquests decrets, que signen la vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de la Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, es van retirar de l’ordre del dia de l’últim ple, el 5 d’abril, per acord de la Junta de Portaveus i a petició de JxCat, ERC i la CUP, que demanaven el parer dels serveis jurídics de la cambra sobre si els debats corresponents es podien fer sense que cap representant del Govern presentés els decrets davant el Ple. Els serveis jurídics han conclòs que sí que es pot, de manera que la cambra finalment debatrà i votarà tots dos decrets demà, un dia abans que expiri el termini legal per validar-los, ja que el debat i la votació per a la validació o derogació d’un decret llei s’ha de fer en el termini de trenta dies hàbils a partir que hagi estat promulgat.

Constitució de comissions
Quan acabi la sessió plenària, cap a dos quarts d’una, es constituiran, per aquest ordre, les comissions de l’Estatut dels Diputats, de Peticions, de Matèries Secretes i Reservades, del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017.

Roger Torrent presidirà totes aquestes sessions constitutives, durant les quals les comissions ratificaran els seus presidents i elegiran la resta de membres de les meses respectives. Es tracta de comissions creades pel Reglament de la cambra o per llei, a més de la d’investigació, que el Ple va acordar crear en la sessió del 5 d’abril. No són, doncs, comissions legislatives, les quals no es poden crear fins que la cambra no investeixi un president de la Generalitat.