El Ple fa dimecres i divendres el debat monogràfic sobre la Covid-19 a petició del president de la Generalitat i Cs

30/06/2020
El Ple fa dimecres i divendres el debat monogràfic sobre la Covid-19 a petició del president de la Generalitat i Cs

Una imatge del Ple, el 3 de juny passat, durant el minut de silenci en record de les víctimes de la Covid-19 | 29/06/20 | Job Vermeulen

El Ple farà dimecres i divendres, 1 i 3 de juliol, el debat monogràfic conjunt sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica, sol·licitat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, sol·licitat per Cs.

El president de la Generalitat obrirà el debat dimecres a les deu del matí amb una intervenció sense límit de temps, i tot seguit prendrà la paraula un representant de Cs, com a grup proposant, per un temps màxim de trenta minuts. A continuació, començaran les intervencions dels grups i els subgrups: Cs, PSC-Units i CatECP intervindran al matí, tot seguit se suspendrà la sessió, i es reprendrà a la tarda amb les intervencions de la CUP, PPC, ERC i JxCat. Cada grup tindrà trenta minuts d’intervenció, i cada subgrup, quinze. Si el president de la Generalitat o algun membre del Govern els respongués, els grups i subgrups tindrien un nou torn de rèplica.

Acabat el debat, el ple se suspendrà de nou, i els grups i subgrups podran registrar les seves propostes de resolució fins dijous a dos quarts de deu del matí i fer-ne de transaccionals fins a les cinc de la tarda també de dijous. Cada grup o subgrup podrà presentar fins a quinze propostes de resolució, i les que transaccionessin substituirien les inicials.

La sessió es reprendrà divendres a les deu amb un nou torn d’intervencions de tots els grups i subgrups de deu i cinc minuts respectivament per presentar les seves propostes de resolució i posicionar-se sobre les de la resta. A l’últim, la cambra votarà les propostes, conjuntament o una per una, però sense que es pugui votar per separat una part d’una mateixa proposta de resolució.

Mesures adoptades, reactivació i reconstrucció
El president Quim Torra, segons que recull la seva sol·licitud, proposa que en el debat la cambra tracti de l’afectació i les conseqüències de la pandèmia, dels efectes i les implicacions de les decisions de l’Estat sobre Catalunya i de la gestió del Govern, en concret de les mesures aplicades per fer front a l’emergència en tots els àmbits, de les adreçades a contribuir a mantenir la capacitat productiva i els ingressos de treballadors i empreses, de la gestió de la fase de represa i reactivació de l’activitat i de les mesures per la protecció social i l’impuls de la reactivació econòmica. També segons la sol·licitud, el president demana el debat “amb l’objectiu de fer partícips els grups” en la gestió de la crisi i “amb l’ànim de convidar-los a fer les seves propostes”.

D’altra banda, en el seu escrit Cs considera “indispensable” que el conjunt de les forces representades al Parlament i el Govern treballin de forma consensuada amb l’objectiu de “salvar vides, economies i llocs de treball”, i planteja dos eixos de debat, un sobre les mesures urgents i extraordinàries en els àmbits sanitari, econòmic i social davant l’impacte ja causat per la pandèmia i un altre sobre les “mesures estructurals necessàries a curt, mitjà i llarg termini per a la reconstrucció de la nostra comunitat autònoma”, en especial per evitar en la mesura del possible un eventual rebrot i respondre-hi, si és el cas, de la forma més eficient.

El president ja va fer el 25 de març una compareixença telemàtica davant els grups i subgrups sobre la gestió del coronavirus, i a l’abril tots els consellers van comparèixer també per videoconferència davant les comissions corresponents per informar de les mesures adoptades en els seus àmbits de responsabilitat. La pandèmia ha estat també una qüestió central en els debats i els acords del Ple des que se’n van reprendre les sessions, que de moment es continuen fent en un format reduït, amb una vintena de diputats a l’hemicicle.