El Ple debatrà la setmana que ve un projecte de llei de modificació del Codi civil i proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les llistes d’espera i els espais agraris

16/10/2018  -  Palau del Parlament.
El Ple debatrà la setmana que ve un projecte de llei de modificació del Codi civil i proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les llistes d’espera i els espais agraris

El Ple debatrà la setmana que ve un projecte de llei de modificació del Codi civil i proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les llistes d’espera i els espais agraris | 16/10/18 | Parlament de Catalunya

El Ple farà en la sessió de dimecres i dijous de la setmana que ve, 24 i 25 d’octubre, els debats de totalitat d’un projecte de llei i de cinc proposicions de llei, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus. La cambra també té previst debatre i aprovar en aquesta sessió el projecte de pressupost del Parlament per al 2019.

Les iniciatives legislatives que se sotmetran a aquest primer debat en sessió plenària són el Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial; les proposicions de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (JxCat i ERC), de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Cs) i d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès (PSC-Units), que es debatran conjuntament; la Proposició de llei d’espais agraris (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), i la Proposició de llei de mesures urgents per millorar la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris (Cs).

Totes aquestes iniciatives arriben al debat de totalitat sense esmenes de retorn, tret de la relativa a les llistes d’espera, que en té una de conjunta de JxCat i ERC.

Com és habitual, el ple començarà dimecres a les deu del matí amb la sessió de control al president i al Govern.

L’ordre del dia també inclourà la votació del pressupost de la cambra per al 2019, sempre que ja l’hagi aprovat abans la Mesa Ampliada; el Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la compatibilitat de parlamentaris; la proposta de creació d’una comissió d’estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran (Cs); les interpel·lacions que presentin els grups, i els debats i les votacions de cinc mocions, sobre les polítiques de suport a l’empresa (PSC-Units), la pobresa infantil (CatECP), l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017, l’inici del curs escolar 2018-2019 (Cs) i les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (CUP).