El Ple debatrà i votarà demà la validació dels decrets llei de pròrroga pressupostària i de recuperació de la paga del 2012

04/04/2018  -  Palau del Parlament.
El Ple debatrà i votarà demà la validació dels decrets llei de pròrroga pressupostària i de recuperació de la paga del 2012

Una imatge del darrer ple, la setmana passada | 04/04/18 | Parlament de Catalunya

El Ple debatrà i votarà demà a partir de les deu del matí dos decrets llei, sobre la pròrroga pressupostària i sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària del 2012 per part del personal del sector públic de la Generalitat; una proposta de resolució de Cs sobre l’exigència al president del Parlament del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del procediment d’investidura, i una proposta de JxCat, ERC i la CUP per crear una comissió d’investigació sobre els atemptats de l’agost. És previst que la sessió acabi a quarts de tres de la tarda.

El ple començarà amb el report de la Diputació Permanent, que inclou els assumptes de què va tractar i les decisions que va prendre aquest òrgan el període entre legislatures, durant el qual es va reunir dues vegades, el 17 de novembre de 2017, per validar el decret llei sobre la prestació econòmica d’incapacitat temporal a l’Administració de justícia i elegir el vicepresident primer i el secretari segon, i el 27 de desembre de 2017, per acordar interposar un recurs al Tribunal Constitucional contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.

A continuació, la cambra elegirà els tres diputats interventors per a aquest període pressupostari, que hauran de supervisar l’execució del pressupost del Parlament i presentar al Ple l’informe sobre el compliment del pressupost corresponent a cada període de sessions. La proposta de diputats interventors la integren Antonio Espinosa, de Cs, Narcís Clara, de JxCat, i David Rodríguez, d’ERC, que ahir a la tarda va substituir el diputat inicialment proposat per aquest grup, Josep Lluís Salvadó.

Validació de decrets llei
La sessió continuarà amb els debats per validar dos decrets llei. Primer, la cambra debatrà i votarà el 2/2018, del 9 de març, de recuperació d’una paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat. El text estableix que el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat percebrà el 20,77 per cent de l’import que va deixar de percebre el 2012, percentatge que correspon a trenta-vuit dies de la paga extraordinària d’aquell any. Un cop acabat el debat, el Ple votarà aquest primer decret.

Tot seguit, començarà el debat del segon, l’1/2018, del 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que autoritza el Govern a fer ús d’operacions d’endeutament al llarg del 2018 mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària i estableix que “l’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017”. Un cop acabat el debat, la cambra votarà el decret.

Tots dos decrets els signen la vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de la Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, en aplicació de l’article 155.

Proposta de resolució de Cs
A continuació, el Ple debatrà i votarà la Proposta de resolució sobre l’exigència al president del Parlament del compliment de la seva funció institucional i sobre l’impuls del procediment d’investidura, de Cs.

El text sosté que “el president del Parlament desatén el seu deure institucional de promoure una candidatura viable a la presidència de la Generalitat i bloqueja d’aquesta manera el Parlament de Catalunya, i en conseqüència perjudica el funcionament normal de les institucions de Catalunya i la majoria de catalans”. Així mateix, sol·licita al president que comparegui davant el Ple de forma “urgent i immediata” per comunicar “públicament i transparentment” l’elecció d’un “candidat viable a la investidura” i li exigeix que posi fi a “la situació de bloqueig de les institucions”. Cap grup no hi ha presentat esmenes.

Comissió d’investigació
A l’últim, el Ple debatrà i votarà la proposta de JxCat, ERC i la CUP de crear una comissió d’investigació sobre els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.

L’objecte i abast de la comissió, segons que recull la proposta, seria “l’anàlisi i la investigació dels fets ocorreguts”, i en concret “les causes, els antecedents, les implicacions, la participació, la perpetració i les conseqüències” que van tenir, i també estudiar “les diverses línies d’investigació efectuades”, “els danys i les conseqüències” sobre persones i béns, les “possibles responsabilitats”, els “mecanismes institucionals de resposta” i “l’actuació del nostre sistema socioeducatiu en els autors i el seu entorn”.

Si el Ple acorda crear-la, la Junta de Portaveus haurà de decidir la composició i el nombre de membres de la comissió, a què es podran incorporar especialistes. Un cop es constituís, abans de començar les actuacions, la comissió hauria d’elaborar i aprovar un pla de treball i posteriorment reflectir-ne les conclusions en un dictamen que s’hauria de sotmetre a debat del Ple.