El Ple aprova dues lleis sobre la mediació en conflictes familiars i el retorn de les pensions dels orfes tutelats

24/07/2020  -  Palau del Parlament.
El Ple aprova dues lleis sobre la mediació en conflictes familiars i el retorn de les pensions dels orfes tutelats

El Ple aprova dues lleis sobre la mediació en conflictes familiars i el retorn de les pensions dels orfes tutelats | 24/07/20 | Parlament de Catalunya

El Ple ha aprovat avui pel procediment exprés de lectura única una llei impulsada pel Govern per fomentar la mediació com a via de resolució alternativa a la judicial, en particular en determinats conflictes familiars, i una altra de promoguda per Cs per al retorn als menors orfes tutelats per la Generalitat de l’import íntegre de les pensions d’orfandat de què són beneficiaris un cop arriben a la majoria d’edat o deixen de ser tutelats.

La proposició de llei per contenir el preu dels lloguers, presentada per JxCat, ERC, CatECP i la CUP, finalment no s’ha votat avui, ja que Cs i el PPC n’han demanat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que en deixa en suspens la tramitació.

Tant el Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, com la Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes tutelats per l’Administració i de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Cs), han estat aprovats majoritàriament per unanimitat després d’incorporar diverses esmenes i transaccions.

En el debat del projecte hi han intervingut Manuel Rodríguez (Cs), Eusebi Campdepadrós (JxCat), Jordi Orobitg (ERC), Rosa Maria Ibarra (PSC-Units), Yolanda López (CatECP), Vidal Aragonés (CUP) i Esperanza García (PPC). La consellera de Justícia, Ester Capella, també ha pres la paraula al final del debat.

En el de la proposició hi han intervingut Noemí de la Calle (Cs), Montserrat Macià (JxCat), Marta Vilalta (ERC), Raúl Moreno (PSC-Units), Concepción Abellán (CatECP), Vidal Aragonés (CUP) i Esperanza García (PPC).

La cambra va aprovar dimarts la tramitació en lectura única de totes dues iniciatives, i també de la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge (JxCat, ERC, CatECP i CUP), a què JxCat va presentar ahir vuit esmenes a l’articulat, i el PSC-Units i el PPC, una a la totalitat cadascun. La tramitació d’aquesta iniciativa resta ara, però, pendent del dictamen, no vinculant, que en faci el CGE, que té un termini de set dies per emetre’l des que en rep la petició.

Delegació de competències a la Comissió de Salut
D’altra banda, el Ple, a proposta de Cs, el PSC-Units, CatECP i el PPC, ha aprovat delegar a la Comissió de Salut la competència legislativa plena per aprovar, si és el cas, el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut i la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya (CatECP).

La delegació ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups i subgrups, llevat de l’abstenció de JxCat i ERC, i comporta que una comissió pugui aprovar en darrera instància una llei sense necessitat que ho faci el Ple, com succeeix en el procediment ordinari.

Mocions
A l’últim, en aquesta darrera sessió, la cambra també ha debatut i aprovat, totalment o parcialment, cinc mocions, sobre les polítiques de seguretat (PSC-Units), l’estratègia per garantir el dret a l’habitatge (CatECP), els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (Cs), la transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció (ERC) i la política general i les prioritats de país (CUP). En canvi, n’ha rebutjat una sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (Cs). (Podeu consultar els textos de les mocions i els vídeos de les votacions als enllaços del final d’aquesta notícia.)

Galeria d'imatges