El Parlament votarà divendres els pressupostos de la Generalitat per al 2020 en un ple amb 21 diputats presents i en què també es podrà votar telemàticament

22/04/2020
El Parlament votarà divendres els pressupostos de la Generalitat per al 2020 en un ple amb 21 diputats presents i en què també es podrà votar telemàticament

Un moment de la sessió de control al president de la Generalitat durant el Ple del 4 de març | 04/03/20 | Parlament de Catalunya

El Parlament debatrà i votarà divendres el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020, en un ple en format reduït amb vint-i-un diputats al saló de sessions, mentre que la resta el seguiran pel Canal Parlament i podran delegar el vot o votar telemàticament.

El ple començarà a les nou del matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, i al matí la cambra validarà o derogarà també set decrets llei, la majoria relatius a la crisi del coronavirus. El debat i la votació dels pressupostos, i també del Projecte de llei de mesures fiscals, es faran a la tarda. És previst que el ple s’allargui fins passades les deu de la nit.

Aquest és el primer ple que la cambra fa des de la sessió ordinària del 4 i el 5 de març, i per tant és també el primer que es fa en aquest format adaptat a les recomanacions sanitàries davant la pandèmia del coronavirus.

Així mateix, serà la primera vegada que els diputats que no assisteixin presencialment a la sessió podran votar de manera telemàtica, tot i que els qui ho prefereixin podran optar per delegar el vot en un dels membres del seu grup presents a l’hemicicle. Fins ara el vot delegat ja s’havia exercit per motiu de maternitat, paternitat, hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada. La primera delegació de vot en un ple va ser l’any 2007, el de la diputada Dolors Camats per maternitat.

Sessió de control i decrets llei, al matí
Com és habitual, la sessió de control començarà amb les preguntes dels grups i subgrups parlamentaris als consellers i continuarà amb les adreçades al president de la Generalitat.

En acabar la sessió de control, el Ple debatrà els decrets llei, però les votacions per validar-los o derogar-los s’acumularan totes al final del matí.

Primer la cambra debatrà conjuntament el Decret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig, i el Decret llei 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

A continuació, el Ple debatrà el Decret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Aquest decret regula les reunions telemàtiques del Govern i del Consell Tècnic en situacions excepcionals, com la sorgida arran de la crisi del coronavirus.

Després, la cambra debatrà conjuntament els decrets llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2; 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica; 8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020 i d’adopció d’altres mesures complementàries, i 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19.

Acabats els debats, el Ple votarà cada decret per validar-lo o derogar-lo.

Pressupostos, a la tarda
La sessió es reprendrà a les quatre de la tarda amb el debat final del Projecte de llei de pressupostos i, a continuació, el del de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Acabats els debats, el Ple votarà tots dos projectes.

Aquestes dues iniciatives arriben al darrer debat al Ple després que, a petició de Cs, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) n’hagi emès els respectius dictàmens, no vinculants. El del Projecte de pressupostos conclou que s’adequa a la Constitució i l’Estatut, però el relatiu al de mesures fiscals i del sector públic detecta tres articles que vulneren la Constitució, i un d’aquests, també l’Estatut.

Els pressupostos per al 2020 són els primers del Govern de Torra i els primers que l’executiu ha lliurat a la cambra des dels del 2017, els actualment prorrogats. El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, els va lliurar el 29 de gener, i el Ple va donar via lliure per tramitar-los el 12 de febrer, quan el projecte va superar el debat de totalitat amb el suport de JxCat i ERC, l’abstenció de CatECP i el rebuig de Cs, el PSC-Units, la CUP i el PPC.

Després que la Comissió d’Economia i Hisenda en fes el dictamen el 12 de març, el projecte arriba ara al debat final amb prop de 1.900 esmenes vives a l’articulat i a l’estat de despeses, més de la meitat de les quals són de Cs (1.266). La resta d’esmenes reservades són del PSC-Units (354), el PPC (173), la CUP (98) i CatECP (7), mentre que JxCat i ERC sostenen vots particulars per mantenir el text i la dotació originals en sis punts i en una vintena de partides pressupostàries.

El Projecte de llei de mesures fiscals arriba al darrer debat amb més de 400 esmenes vives, la majoria de Cs (234), però també del PPC (92), la CUP (49), el PSC-Units (47) i CatECP (9), a les quals caldrà sumar les noves que puguin presentar els grups i subgrups arran del dictamen del CGE. JxCat i ERC mantenen també alguns vots particulars.