Serveis per a tots els mitjans

Serveis per a tots els mitjans

A continuació es detallen els serveis del Parlament per als professionals de qualsevol tipus de mitjà: de premsa, de ràdio o de televisió.

Centre de mitjans

El centre de mitjans

Aquest espai disposa de:

 • Punts de distribució dels sis senyals produïts pel Parlament.
 • Pantalles per seguir el circuit tancat de televisió i les emissions comercials.
 • Distribució d’informació: notes de premsa, convocatòries de premsa, ordres del dia, etc.
 • Consulta dels principals diaris.
 • Consulta ‘online’ de les principals agències.
 • Assessorament i suport tècnic.
 • Connexió a internet sense fils (Wi-Fi).
 • Ordinadors amb accés a internet, processador de textos i altres aplicacions ofimàtiques.
 • Impressores.

Sala de conferències de premsa

La sala de conferències de premsa del Parlament de Catalunya
 

Cada butaca de la sala de conferències de premsa disposa de:

 • Taula de treball.
 • Micròfon.
 • Connector d’àudio XLR3 mascle (per enregistrar amb una gravadora, per exemple).
 • Presa de corrent.
 • Connexió a internet sense fils (Wi-Fi).

La part final de la sala està destinada als equips ENG, i també hi ha connectors d’àudio XLR3 mascles i preses de corrent.

Plató d’entrevistes

El plató d’entrevistes
 

Al centre de mitjans hi ha un plató habilitat per a entrevistes. Aquest espai està pensat per produir tant directes com enregistraments i pretén agilitzar al màxim les operacions dels mitjans.

El plató disposa de:

 • Mobiliari bàsic: taula, butaques, sofà, etc.
 • Infraestructura per a transmissions de vídeo i àudio, si és necessari.
 • Pantalla per seguir el circuit tancat de televisió i les emissions comercials.
 • Connexió d’antena.
 • Preses de corrent de fins a 3kW (si hi ha necessitats superiors cal comunicar-ho).
 • Possibilitat d’habilitar xarxa i telèfon.
 • Connexió a internet sense fils (Wi-Fi).

 

Important: per utilitzar el plató d’entrevistes cal contactar amb el departament de comunicació.