Serveis específics per a les emissores de ràdio

Serveis específics per a les emissores de ràdio

Centre de mitjans

L’espai destinat a les emissores de ràdio és a la planta de dalt del centre de mitjans i consta de diversos punts de treball, cadascun equipat amb:

 • Ordinador amb accés a internet, processador de text i altres aplicacions ofimàtiques.
 • Telèfon.
 • Connector d’àudio XLR3 mascle per a cadascun dels sis senyals produïts pel Parlament.
 • Preses de xarxa (per habilitar línies XDSI, per exemple).
 • Dues preses de corrent.
 • Pantalla per seguir el circuit tancat de televisió, les emissions comercials i els sis senyals produïts pel Parlament sense els segons de retard de la TDT.
Sala per a les emissores de ràdio

Funcionament de la pantalla del lloc de treball

L’espai de treball de cada emissora a la sala de premsa disposa d’una pantalla de televisió pròpia que permet veure:

 • Canals de televisió que es capten mitjançant les emissions TDT (els canals comercials que es poden sintonitzar a Barcelona i els que integren el circuit intern de televisió del Parlament). El botó TDT activa aquesta opció.
 • Emissions en directe dels canals que integren el circuit intern de televisió del Parlament sense el retard en les imatges que comporta la TDT. El botó PROGactiva aquesta opció.

Per engegar i apagar el televisor tan sols s’ha de prémer el botó TDT durant cinc segons.

 • Botons TDT i PROG. El primer que ha de fer l’usuari és seleccionar TDT o PROG. El botó TDT activa la selecció, amb els botons del 0 al 9, de canals de TDT. L’usuari ha de seleccionar el canal, de fins a dues xifres, que vulgui. El botó PROG activa la selecció, amb els botons de l’1 al 7, de canals de programes interns sense el retard de la TDT.
 • Botons 0-9. Una vegada l’usuari ha seleccionat l’origen de la font (TDT o PROG) ha de seleccionar el programa que vol veure amb els botons numèrics.
 • Botons +/- VOL. Els botons + i -, a la fila inferior, controlen el volum de sortida del televisor.

Llista de canals de televisió disponibles sense retard en el mode PROG

#CANAL CANAL TV #CANAL CANAL TV
1 Programa 1 5 Programa 5
2 Programa 2 6 Programa 6
3 Programa 3 7 Multipantalles
4 Programa 4

Nota: en mode PROG el canal 7 mostra l’emissió en directe dels sis senyals institucionals de televisió produïts pel Parlament.