Serveis específics per a la premsa escrita

Serveis específics per a la premsa escrita

Centre de mitjans

L’espai destinat a la premsa escrita és a l’entrada del centre de mitjans i consta de diversos punts de treball, cadascun equipat amb:

  • Ordinador amb accés a internet, processador de textos i altres aplicacions ofimàtiques.
  • Telèfon.
  • Connector d’àudio ‘minijack’ femella per enregistrar qualsevol dels sis senyals produïts pel Parlament.

Funcionament del selector d’àudio del lloc de treball

El selector d’àudio permet al periodista escollir l’àudio d’un dels sis senyals institucionals de televisió produïts pel Parlament. Seleccionant-ne un, el podrà escoltar i/o enregistrar.

  1. Connector de sortida. Per connectar-hi l’auricular o l’equip que es faci servir per enregistrar.
  2. Control de volum. Permet modificar el nivell de sortida d’àudio.
  3. Pantalla de visualització. Mostra el canal d’àudio seleccionat.
  4. Selector de canal. Botons que permeten seleccionar el canal que es vol escoltar. Els canals es corresponen amb els senyals institucionals que es poden seguir en directe a la pantalla d’emissions de la sala de premsa (el canal 1 del selector d’àudio es correspon amb el programa 1 del senyal institucional; el canal 2, amb el programa 2, etc.).
El centre de mitjans per a la premsa escrita