Política de privacitat

Política de privacitat

L’objecte d’aquesta política de protecció de dades és regular el tractament que fa el Parlament de Catalunya de les dades de caràcter personal que recull al seu lloc web, amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

1. Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu del Parlament de Catalunya és la Secretaria General del Parlament (www.parlament.cat) és:

Secretaria General del Parlament
secretariageneral@parlament.cat
Parlament de Catalunya
NIF S0833001A
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

2. Finalitat del tractament de les dades

La recollida i el tractament de les dades personals que subministreu al Parlament de Catalunya per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments es fan d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’única finalitat de proporcionar-vos el servei que ens sol·liciteu.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament del tractament de les dades i la finalitat amb què es poden utilitzar, que requereixen la vostra autorització.

A continuació especifiquem el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals.

Tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals.
Tractament Per a què farem servir les vostres dades Quant de temps conservarem les vostres dades
Selecció de personal (candidatures espontànies) Tractarem la informació per a la selecció del lloc de treball al qual us heu presentat. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Destruirem les vostres dades en el termini de sis mesos des de la finalització del procés de selecció en el cas que no sigueu seleccionat.
Subscripcions Us remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran mentre no sol·liciteu deixar de rebre les nostres comunicacions. En el cas que ho feu, se suprimiran.
També podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les vostres dades per respondre la vostra sol·licitud, qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment que s’hagi respost la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions corresponents. Després d’això, se suprimiran llevat que impliqui responsabilitats per al Parlament de Catalunya.
Visites i activitats al Parlament Tractarem les vostres dades per a la gestió de les visites individuals o de grup al Parlament de Catalunya. Les vostres dades no seran cedides a tercers.
Les vostres dades personals es destruiran una vegada feta la gestió de la visita.
Activitat parlamentària Tractarem les vostres dades per a gestionar les compareixences i audiències vinculades amb l’activitat dels òrgans parlamentaris. Les vostres dades personals es conservaran en els termes establerts en la lletra e) de l’article 5.1, i apartats 1 i 3 de l’article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.
Grups d’interès Tractarem les vostres dades per a la gestió del Registre de Grups d’Interès, d’acord amb la Disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb la finalitat i els efectes establerts als articles 220 a 223 del Reglament del Parlament de Catalunya. Les vostres dades seran publicades al nostre portal de transparència en els termes establerts Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Les vostres dades personals es conservaran en els termes establerts en la lletra e) de l’article 5.1, i apartats 1 i 3 de l’article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.
Així mateix, les vostres dades se suprimiran en cas d’incompliment de les obligacions del grup d’interès en els termes que estableix l’article 225 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Les dades personals que hàgiu lliurat es tractaran únicament amb la finalitat de què vau ser informats i que vau autoritzar. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis o la relació amb l’activitat del Parlament que ens heu sol·licitat i heu autoritzat expressament. En cap cas no es prendran decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

Els usuaris ens subministreu les dades de manera voluntària, sent informats de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que faciliteu ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al Parlament o a tercers. El Parlament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

3. Els vostres drets en facilitar-nos les dades personals

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació sobre la manera i la finalitat amb les quals tractem les vostres dades.

Podeu exercir els drets següents:

  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades vostres tenim i quin ús en fem i, fins i tot, demanar que us les lliurem perquè les pugueu trametre a un altre responsable.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades i no puguin ser tractades, fora del que la legislació obliga a conservar.
  • Oposar-vos a un determinat tractament de les vostres dades: sol·licitar que no fem un ús concret de les vostres dades.

Amb aquesta finalitat, ens podeu escriure indicant-nos quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades), adjuntant una còpia del DNI, a:

Parlament de Catalunya
Delegat de Protecció de Dades
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

o bé a l’adreça de correu electrònic dpd@parlament.cat.

4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Per a més informació sobre el tractament de dades personals que duu a terme el Parlament de Catalunya, us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@parlament.cat o, per correu postal:

Parlament de Catalunya
Delegat de Protecció de Dades
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

5. Galetes

Una galeta (cookie) és un fitxer que es descarrega en un ordinador en accedir a determinats llocs web. Les galetes permeten a un lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, poden permetre reconèixer l’usuari. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu, i no proporcionen referències que permetin identificar-ne les dades personals.

El portal del Parlament de Catalunya utilitza galetes dels tipus següents:

  • Galetes tècniques. Són necessàries per a l’ús del web.
  • Galetes de personalització. Permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l’idioma, el navegador, la configuració regional, etc.
  • Galetes d’anàlisi. Recullen informació de l’ús que es fa del web.

Les galetes analítiques de tercers que el Parlament utilitza al seu portal són les de Google Analytics: galetes analítiques que recullen informació del trànsit i el comportament dels usuaris al web de manera anònima.

L’ús de les galetes de tercers és subjecte a les polítiques de privacitat pròpies d’aquests tercers.

La instal·lació de galetes es fa sempre que l’usuari en doni l’autorització al seu navegador. L’usuari sempre pot, si ho considera convenient, activar les opcions del navegador per a refusar la instal·lació de galetes.

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana. Si considereu que el Parlament ha incomplert algun dels preceptes establerts per aquesta normativa, us hi podeu dirigir per a interposar-hi una reclamació.