Factura electrònica

Factura electrònica

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques que compleixin els requisits descrits a la normativa vigent, han de ser electròniques i s’han de presentar en un dels punts generals d’entrada de factures electròniques.

Bústia de lliurament de factures electròniques

Informació a l’usuari de la bústia de lliurament de factures electròniques

Facilitem la informació bàsica perquè tots els proveïdors puguin emetre factures electròniques al Parlament de Catalunya.

  • Suport per a les empreses
  • Com crear e-factures?

Suport a proveïdors

En cas que l’empresa proveïdora vulgui resoldre un dubte relacionat amb el contingut comercial de la factura, amb els indicadors de servei o amb l’aprovisionament (codi d’expedient o altres aspectes), s’ha d’adreçar al Parlament de Catalunya (efactura@parlament.cat).

El servei de suport del Consorci AOC e.FACT resol consultes relacionades amb el lliurament de les factures i els requisits formals que han de complir. Cal trucar al 902 90 10 80 o bé adreçar-s’hi per correu electrònic (efact@aoc.cat).

Les empreses disposen també d’un portal de suport e-FACT a empreses per resoldre dubtes en primera instància.

Codis del Parlament per a l’emissió de factures electròniques (DIR3)

Codis de factura electrònica