Finalització del suport tècnic a les aplicacions del Canal Parlament

Finalització del suport tècnic a les aplicacions del Canal Parlament

El Parlament posa a la vostra disposició una nova plataforma de Canal Parlament, dissenyada amb els principis de mobile first i responsiveness, per tal que s’adapti als dispositius mòbils.
Per aquesta raó, les aplicacions mòbils han deixat d’estar disponibles i les ja instal·lades en els dispositius deixen de tenir suport.

El nou Canal Parlament

Les emissions de Canal Parlament són adaptatives, és a dir, es generen diverses qualitats de vídeo i àudio per tal que des de la web es reprodueixi la més idònia segons l’amplada de banda de la vostra connexió.

Mentre dura l’emissió i fins que no s’enllesteix la indexació per criteris parlamentaris, podeu consultar el vídeo amb la funcionalitat time shifting, que us permet aturar o retrocedir en l’emissió. Posteriorment, si es tracta d’una sessió parlamentària, aquest vídeo és substituït per una nova versió, que recull tota la seqüència i les intervencions del debat.

Accediu a les emissions en directe i a la consulta de vídeos de Canal Parlament

Imatge del Canal Parlament