Serveis 2018-03-14T12:50:52+00:00

Serveis

Canal d’atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament. Les qüestions plantejades trobaran resposta en un missatge de correu electrònic que el ciutadà o ciutadana rebrà tan bon punt s’hagi gestionat la seva petició d’informació..

SERVEIS A LA CIUTADANIA