Serveis 2017-09-15T02:25:26+00:00

Atenció a la ciutadania

Canal d’atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament. Les qüestions plantejades trobaran resposta en un missatge de correu electrònic que el ciutadà o ciutadana rebrà tan bon punt s’hagi gestionat la seva petició d’informació..

SERVEIS A LA CIUTADANIA