Manuel Serra
Manuel Serra i Moret
Manuel Serra i Moret1949 - 1954

Nasqué l’any 1884, a Vic a la comarca d’Osona, participà des de molt jove, amb els seus escrits, en diverses publicacions i es distingí com a conferenciant i articulista. Autor també de diversos tractats polítics, cal remarcar-ne les obres: La socialització de la terra (1912), Socialisme (1934), Reflexions sobre el demà de Catalunya, editada a Xile l’any 1944; Crida a la joventut catalana (París, 1957), Ciutadania catalana. Breviari de cogitacions, remarques i orientacions per als catalans (Buenos Aires, 1957).

Amplià estudis d’economia, sociologia i història als Estats Units i a Anglaterra, i viatjà per Amèrica i Europa. En 1914-23, fou Alcalde de Pineda i, un cop hagué abandonat el PSOE, fundà la Unió Socialista de Catalunya. L’any 1931 va ésser elegit Diputat de la Diputació Provisional de la Generalitat per Mataró i Arenys de Mar, Diputat a les Corts Constituents, i d’ençà del 14 d’abril fins el 3 d’octubre de 1932 ocupà la Conselleria d’Economia i Treball al Govern Provisional de la Generalitat, que presidia Francesc Macià.

L’any 1932 fou elegit Diputat del Parlament de Catalunya, del qual esdevingué membre de la Diputació Permanent, de les Comissions permanents de Finances i de Presidència, així com de les Comissions de Constitució, de Llei Municipal i de Finances Municipals; el 14 de novembre de l’any 1933 també fou designat Diputat al Parlament de la República. A la darrera reunió que tingué el Parlament, l’1 d’octubre de 1938 fou elegit Vicepresident Segon del Parlament, la qual cosa comportà que, en morir Antoni Rovira i Virgili, ocupés interinament la Presidència del Parlament a l’exili.

Morí l’any 1963 a Perpinyà.