Parlament i gènere
Parlament i gènere
Una de les majors conquestes democràtiques del segle XX va ser la consecució del sufragi actiu i passiu de les dones. Avui, la igualtat de gènere és clau per al progrés de les nostres societats, i per a aconseguir-la cal la implicació de tots els poders públics, molt especialment dels parlaments.

CICLE «La igualtat efectiva»


«La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país» reflexiona sobre la situació de les dones en diversos àmbits socials i professionals

PLA D’IGUALTAT


El Parlament de Catalunya impulsa un pla d’igualtat amb l’objectiu de fer de la institució un espai inclusiu i representatiu del conjunt de la societat

EL PARLAMENT DE LES DONES


Un hemicicle amb rostre femení debat sobre els principals reptes que ha d’afrontar la societat per assolir la plena igualtat

PRESÈNCIA DE LES DONES AL PARLAMENT

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA I GÈNERE