Les funcions del Parlament

Les funcions del Parlament 2017-09-18T09:08:16+00:00

El Parlament té la potestat legislativa, aprova els pressupostos, impulsa i controla l’acció política i de govern i compleix altres funcions. Aquí trobareu informació detallada sobre què fa i com ho fa.

Per saber-ne més

La funció i les competències legislatives del Parlament
Les funcions de creació, control i impuls de l’acció política i de govern
Altres funcions