Premi Conviure a Catalunya

Premi Conviure

Presentació

L’Associació d’antigues i antics diputats organitza anualment, conjuntament amb el Departament de Relacions Institucionals, les edicions del Premi Conviure, per premiar els millors treballs del Programa “Fem una llei”. Els treballs que comencen a les nostres escoles i instituts, continuen als tallers del Parlament de Catalunya i finalitzen amb la presentació i el debat parlamentari a l’hemicicle, són un exercici que posa en valor el treball que duen a terme mestres i professors a les aules i ajuden a formar en valors democràtics i acostar la societat a conèixer millor la tasca dels diputats i diputades en la seva representació parlamentària.

Aquest Premi és per a la nostra Associació una contribució per tal que Catalunya sigui un model de convivència, participació, llibertat i democràcia.

Agraïm molt sincerament la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat, que ens facilita de fer arribar la nostra crida a tots els centres de Catalunya, públics i privats.

Núria de Gispert i Català
Presidenta de l’Associació

Vegeu les edicions anteriors