Premi Conviure a Catalunya

Les antigues diputades i els antics diputats del Parlament de Catalunya no en tenim prou de viure de records, que ens porten sentiments de legítim orgull per haver tingut l’honor de representar tot el poble de Catalunya en un època més o menys recent, sense distincions de partits i ideologies, i tot sovint evoquem joiosament la nostra activa contribució a la història del nostre país.

Però no som jubilats ni jubilades al servei de Catalunya i, encara que lluny de la política activa, volem a la nostra modesta manera continuar contribuint perquè la nostra nació sigui per sempre un model de convivència en què estiguin definitivament instaurats els valors de la llibertat, la democràcia, la participació, el diàleg i la solidaritat.

Precisament per això hem decidit instituir el Premi Conviure a Catalunya, destinat al millor programa pedagògic dedicat a formar les noves generacions de catalanes i catalans ens els esmentats valors. Les nostres limitades disponibilitats no ens permeten dotar el premi en la quantia que mereixeria, però estem convençuts que els qui hi aspirin se sentiran moguts per la mateixa motivació que ha animat els seus convocants: el patriotisme.

Agraïm molt sincerament la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ens ha permès de fer arribar la nostra crida a tots els centres de Catalunya, públics i privats.

Ja, des d’ara, volem agrair, a la bestreta, l’atenció que ens puguin prestar els ensenyants de Catalunya, els quals admirem per la seva tasca vocacional i per ésser, en bona mesura, garantia del nostre futur.

Joan Rigol i Roig
President de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya

Notícies d’edicions anteriors

Publicació dels treballs premiats

Informació de convocatòries anteriors:

I Premi: convocatòria, Butlletí núm, 4, p. 4; lliurament, Butlletí núm. 5, p. 4 i 5.

II Premi: convocatòria, Butlletí núm, 7, p. 16 a 18; acta de concessió, Butlletí núm. 8, p. 7.

III Premi: presentació, Butlletí núm, 8, p. 5; bases, Butlletí núm. 8, p. 6 i 7; lliurament, Butlletí núm. 11, p. 5; acta de concessió, Butlletí núm. 11, p. 6.

IV Premi: presentació i bases, Butlletí núm. 11, p. 7 i 8; acta de concessió, Butlletí núm 12, p. 5; acte de lliurament, Butlletí núm. 13, p. 3 i 4.

V Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 13, p. 5 a 7; acta de concessió, Butlletí núm. 14, p. 3. Acte de lliurament Butlletí núm. 15, p. 5.

Reflexions sobre el premi, Butlletí núm. 14, p. 4 i 5.

VI Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 14, p. 6 i 7; acta de concessió, Butlletí núm. 17, p. 7. Acte de lliurament, Butlletí núm. 17, p. 5 i 6.

VII Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 17, p. 8 a 10; acte de lliurament, Butlletí núm. 19, p. 8.

VIII Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 20, p. 18.; acta de concessió, Butlletí núm. 21, p. 4.

IX Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 21, p. 6; acta de concessió, Butlletí núm. 23, p. 17.

X Premi: convocatòria i bases, Butlletí núm. 23, p. 18; acta de concessió, Butlletí núm. 25, p. 19. Acte de lliurament, Butlletí núm. 26, p. 14-15.