Junta directiva

Des del 14 de desembre de 2020

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorer: A determinar

Vocals: Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sra. Dolors Gordi i Julià, Sr. Josep Mariné i Grau, Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Sr. Pere Parera i Cartró, Sr. Esteve Pujol i Badà, Sra. M. Glòria Renom i Vallbona i Sra. Irene Rigau i Oliver

Des del 2 de març de 2018

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sra. Dolors Gordi i Julià, Sr. Josep Mariné i Grau, Sr. Pere Parera i Cartró, Sra. M. Glòria Renom i Vallbona i Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Des de l’11 de març de 2016

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sr. Josep Mariné i Grau, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sr. Pere Parera i Cartró, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Des del 21 de març de 2014

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Ricard Fernàndez Deu, Sr. Josep Mariné i Grau, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sra. M. Carme Servitje i Mauri, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Des del 16 de març de 2012

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Joan Besa i Esteve, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep Maria Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernàndez Deu, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Des del 12 de febrer de 2010

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Joan Besa i Esteve, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernández Deu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Trinitat Neras i Plaja

Des del 29 de febrer de 2008 al 12 de febrer de 2010

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernández Deu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Flora Sanabra i Villarroya, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Des del 26 de gener de 2007 al 29 de febrer de 2008

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sra. Flora Sanabra i Villarroya, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Des del 17 de febrer de 2006 al 26 de gener de 2007

President: Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Ferran Pont i Puntigam, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Des del 20 de febrer de 2004 al 17 de febrer de 2006

President: M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Rosa Martí i Conill, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Des del 27 de gener de 2003 al 20 de febrer de 2004

President: M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Rosa Martí i Conill, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 22 d’abril de 2002 al 27 de gener de 2003

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Secretari: Sr. Joan Descals i Esquius

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ferran Pont i Puntigam, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 22 d’abril de 2002 al 27 de gener de 2003

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Secretari: Sr. Joan Descals i Esquius

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Francesc Casares i Potau, Sr. Josep M. Graells i Forcada, Sr. Francesc Guasch i Fernández, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 21 de novembre de 1997 al 31 de març de 2000

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Secretari: Sr. Joan Descals i Esquius

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sr. Francesc Casares i Potau, Sr. Joan Esteve i Oriol, Sr. Josep M. Graells i Forcada, Sr. Francesc Guasch i Fernández, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Josep Sendra i Navarro, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista, Sr. Maties Vives i March