Documentació

Documentació

CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Introducció

El març del 1997, Josep M. Graells i altres antics diputats al Parlament de Catalunya es van reunir a Valls per abordar la creació d’una associació d’antics diputats, amb l’objectiu de conservar l’esperit catalanista demostrat pels qui van formar part del Parlament de la Generalitat recuperada.
A banda del retrobament periòdic dels seus membres, l’associació havia de tenir les funcions bàsiques de prestar la consideració i el suport necessaris a les persones que havien estat elegides pel poble de Catalunya com a representants seus i d’establir una relació amb els diputats en actiu i les associacions d’exdiputats d’altres comunitats autònomes.
Quan l’antic diputat Miquel Montaña va presentar un primer esborrany dels estatuts de l’associació, es va constituir una junta provisional amb l’objectiu de visitar l’aleshores Molt Honorable President del Parlament, Sr. Joan Reventós i Carner, i iniciar els primers treballs organitzatius.
Immediatament, l’oficial major del Parlament, el senyor Ismael E. Pitarch, va facilitar el material i la documentació que va permetre comprovar que en l’àmbit europeu no hi havia cap associació d’antics diputats amb les finalitats que perseguia la que es volia establir a Catalunya.
El 4 de novembre de 1997, després de diverses reunions de la junta provisional, fou convocada una assemblea general per a crear l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya, que fou legalment constituïda el 21 de novembre d’aquell mateix any.

ASSEMBLEES

Assemblea del 22 de març de 2022

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert

Secretària: M. Carme Servitje i Mauri

Assemblea del 29 de novembre de 2021

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Assemblea del 14 de desembre de 2020

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Assemblea del 22 de febrer de 2019

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Assemblea del 2 de març de 2018

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Assemblea del 31 de març de 2017

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri