Constitució

El mes de març de 1997, Josep M. Graells i altres antics diputats al Parlament de Catalunya, es van reunir a Valls per exposar el projecte de creació d’una associació d’antics diputats al Parlament de Catalunya, per tal de conservar l’esperit de catalanisme demostrat a l’entorn del significat que el Parlament de la Generalitat recuperada té entre aquells que n’han format part.

Alhora, una activitat bàsica d’aquesta associació seria, no només el retrobament periòdic dels seus membres, sinó també la de prestar el suport i la consideració que han de tenir tots aquells que, elegits pel poble de Catalunya, han dut a terme tasques parlamentàries, i també el desig d’establir relació amb els diputats en actiu i amb les associacions d’exdiputats d’altres comunitats autònomes.

En presentar, l’antic diputat Sr. Miquel Montaña, un primer esborrany dels Estatuts, es va constituir una Junta provisional amb l’objectiu de visitar el Molt Hble. President del Parlament, Sr. Joan Reventós, i iniciar els primers treballs organitzatius.

Immediatament, es va aconseguir material i documentació servida per l’oficial major, Sr. Ismael E. Pitarch, i es va comprovar que no hi havia, en l’àmbit europeu, cap mena d’associació d’antics diputats constituïda amb les finalitats de la que es volia establir a Catalunya.

El 4 de novembre de 1997, després de diverses reunions de la Junta provisional, fou convocada una Assemblea General per a la creació de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya, que, el 21 de novembre del mateix any, va quedar oficialment i legalment constituïda.