L’Associació

L’Associació

PRESENTACIÓ

Salutació

L’Associació d’Antics Diputats es va crear ara fa vint-i-dos anys amb la finalitat d’esdevenir una eina de contacte entre tots els qui han estat diputats al Parlament de Catalunya.

Entre d’altres, l’Associació té els objectius de mantenir les relacions entre els antics diputats al Parlament, programar activitats per a ells i ser-ne la veu.

L’Associació du a terme una intensa activitat, està al corrent dels esdeveniments polítics, econòmics i culturals i organitza visites a comarques cada quatre mesos a fi de ser present a tot el territori, dinars debat sobre temes de l’actualitat, visites a museus i institucions i una conferència anual amb líders polítics, culturals o econòmics o experts en alguna matèria.

Aquesta és l’activitat de l’Associació, que posem a la vostra disposició.

Núria de Gispert i Català
Presidenta de l’Associació d’Antics Diputats

Qui som

Són membres de l’Associació tots els exdiputats i exdiputades al Parlament de Catalunya que ho sol·licitin, independentment de la seva situació o condició actual.

Quins són els objectius

Els objectius de l’Associació són:
a) Promoure i consolidar els vincles d’amistat, solidaritat i germanor entre els antics diputats i diputades al Parlament de Catalunya, per damunt de qualsevol consideració partidista.
b) Contribuir al manteniment del prestigi de les institucions polítiques de Catalunya, especialment el del Parlament.
c) Potenciar les relacions entre els antics diputats i els actuals.
d) Establir relacions amb associacions anàlogues.
e) Ajudar els antics diputats, i si cal els seus familiars, a trobar solucions a eventuals situacions de greu dificultat.
f) Entendre en tot el que sigui d’interès per als associats o que els pugui afectar per la seva condició d’antics diputats.

ESTRUCTURA

Organigrama

JUNTES DIRECTIVES

Des del 13 de març de 2023

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. Dolors Gordi i Julià

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Enric Cardús i Llevat, Sr. Roc Fuentes i Navarro, Sr. Pere Parera i Cartró, Sr. Alfred Pérez de Tudela i Molina, Sr. Esteve Pujol i Badà, Sra. M. Glòria Renom i Vallbona, Sra. Irene Rigau i Oliver i Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Del 14 de desembre de 2020 al 13 de març de 2023

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorera: Sra. Dolors Gordi

Vocals: Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sra. Dolors Gordi i Julià, Sr. Josep Mariné i Grau, Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Sr. Pere Parera i Cartró, Sr. Esteve Pujol i Badà, Sra. M. Glòria Renom i Vallbona i Sra. Irene Rigau i Oliver

Del 2 de març de 2018 al 14 de desembre de 2020

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sra. Dolors Gordi i Julià, Sr. Josep Mariné i Grau, Sr. Pere Parera i Cartró, Sra. M. Glòria Renom i Vallbona i Sr. Esteve Tomàs i Torrens

De l’11 de març de 2016 al 2 de març de 2018

Presidenta: M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Secretària: Sra. M. Carme Servitje i Mauri

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Enric Cardús i Llevat, Sr. Josep Mariné i Grau, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sr. Pere Parera i Cartró, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Del 21 de març de 2014 a l’11 de març de 2016

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Josep Manel Basáñez i Villaluenga, Sr. Ricard Fernàndez Deu, Sr. Josep Mariné i Grau, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sra. M. Carme Servitje i Mauri, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Del 16 de març de 2012 al 21 de març de 2014

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorer: Sr. Jaume Aligué i Escudé

Vocals: Sr. Josep Maria Balcells i Gené, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Joan Besa i Esteve, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep Maria Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernàndez Deu, Sra. Trinitat Neras i Plaja, Sr. Esteve Tomàs i Torrens

Del 12 de febrer de 2010 al 16 de març de 2012

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretària: Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sra. Rosa Barenys i Martorell, Sr. Joan Besa i Esteve, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernández Deu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Trinitat Neras i Plaja

Del 29 de febrer de 2008 al 12 de febrer de 2010

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Ricard Fernández Deu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Flora Sanabra i Villarroya, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Del 26 de gener de 2007 al 29 de febrer de 2008

President: M. H. Sr. Joan Rigol i Roig

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sra. Flora Sanabra i Villarroya, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Del 17 de febrer de 2006 al 26 de gener de 2007

President: Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorera: Sra. Rosa Martí i Conill

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Teresa Capilla i Pujol, Sr. Josep M. Casals i Guiu, Sr. Jaume Jané i Bel, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Ferran Pont i Puntigam, Sr. Francesc Vernet i Mateu

Del 20 de febrer de 2004 al 17 de febrer de 2006

President: M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Francesc-Xavier Bada i Amatller, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sr. Jaume Jané i Bel, Sra. Rosa Martí i Conill, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 27 de gener de 2003 al 20 de febrer de 2004

President: M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda

Secretari: Sr. Ferran Pont i Puntigam

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sra. Rosa Martí i Conill, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 22 d’abril de 2002 al 27 de gener de 2003

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Secretari: Sr. Joan Descals i Esquius

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Manuel Ferran Bauzá i Gómez, Sr. Ricard Masó i Llunes, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ferran Pont i Puntigam, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sr. Francesc Vernet i Mateu, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista

Del 31 de març de 2000 al 22 d’abril de 2002

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Vocals: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona, Sr. Francesc Casares i Potau, Sr. Joan Descals i Esquius, Sra. Pilar Arnalot i Muntó, Sr. Josep M. Graells i Forcada, Sr. Francesc Guasch i Fernández, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Ignasi Riera i Gassiot, Sra. M. Rosa Viadiu i Bellavista, Sr. Ricard Masó i Llunes

Del 21 de novembre de 1997 al 31 de març de 2000

President: M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa

Secretari: Sr. Joan Descals i Esquius

Tresorer: Sr. Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: Sr. Francesc Casares i Potau, Sr. Joan Esteve i Oriol, Sr. Josep M. Graells i Forcada, Sr. Francesc Guasch i Fernández, Sra. Magda Oranich i Solagran, Sr. Josep Sendra i Navarro, Sra. Maria Rosa Viadiu i Bellavista, Sr. Maties Vives i March

ASSOCIATS

En aquest apartat hi trobareu la llista dels exdiputats i les exdiputades que són membres de l’Associació. Clicant damunt els noms accedireu a les fitxes dels diputats, des d’on podeu consultar les seves dades electorals i els càrrecs que van exercir en cada una de les legislatures.