Altres òrgans

Altres òrgans

El Parlament elegeix directament membres dels òrgans institucionals de rang estatutari, i participa en l’elecció d’altres càrrecs i membres d’altres òrgans i institucions regulats per les lleis de Catalunya. La regulació vigent de la designació d’aquests membres estableix el procés de deliberació i de votació pel Ple del Parlament de les candidatures proposades pels grups parlamentaris.

Contingut relacionat

Els òrgans del Parlament
Altres òrgans relacionats amb l’activitat i la tasca parlamentàries