Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Comissió de Polítiques de Joventut
Càrrec - Indicador de mesa Membre
Dades de l'alta
Data d'alta 02.11.2021
Motiu de l'alta Designació
Expedient d'alta 411-00001/13
Publicacions de l'alta al càrrec
BOPC
Data 09.11.2021
Número 151
Pàgina 41