Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Peticions
Càrrec - Indicador de mesa Portaveu
Dades de l'alta
Data d'alta 10.06.2021
Motiu de l'alta Substitució
Expedient d'alta 412-00002/13
Membre substituït Fernández Álvarez, Alejandro
Publicacions de l'alta al càrrec
BOPC
Data 21.06.2021
Número 63
Pàgina 96