Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec - Indicador de mesa Membre
Dades de l'alta
Data d'alta 12.03.2021
Motiu de l'alta Elecció