Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans
Càrrec - Indicador de mesa Membre
Dades de l'alta
Data d'alta 19.05.2022
Motiu de l'alta Designació
Expedient d'alta 202-00014/13