Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Intergrup per a la Protecció dels Animals
Càrrec - Indicador de mesa Membre
Dades de l'alta
Data d'alta 05.05.2022
Motiu de l'alta Designació
Expedient d'alta 413-00004/13