Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Detall del càrrec de Roldán Suárez, Lorena

Dades generals del càrrec
Descripció de l'entitat Ponència: Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022
Càrrec - Indicador de mesa Membre
Dades de l'alta
Data d'alta 13.12.2021
Motiu de l'alta Designació
Expedient d'alta 200-00004/13