Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Terrades Santacreu, Jordi

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Membre
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Acció Climàtica
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Afers Institucionals
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Matèries Secretes i Reservades
Càrrec Membre
Data d'alta 17.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Càrrec Membre
Data d'alta 15.03.2021
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals
Càrrec President
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
Càrrec Portaveu
Data d'alta 17.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021