Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de González Chanca, David

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Membre
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Igualtat i Feminismes
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Polítiques de Joventut
Càrrec Membre
Data d'alta 02.11.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Recerca i Universitats
Càrrec Membre
Data d'alta 05.10.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió del Síndic de Greuges
Càrrec Membre
Data d'alta 07.05.2021
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Càrrec Membre
Data d'alta 15.03.2021
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges
Càrrec Secretari
Data d'alta 07.05.2021
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Càrrec Membre
Data d'alta 13.07.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut
Càrrec Portaveu
Data d'alta 02.11.2021