Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Cornellà Detrell, Dani

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Girona
Càrrec Membre
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Acció Climàtica
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Recerca i Universitats
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
Càrrec Membre
Data d'alta 26.07.2021
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Càrrec Portaveu adjunt
Data d'alta 16.03.2021
 
Descripció de l'entitat Junta de Portaveus
Càrrec Portaveu adjunt
Data d'alta 16.03.2021
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió d'Acció Climàtica
Càrrec President
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Càrrec Membre
Data d'alta 13.07.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Climàtica
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Recerca i Universitats
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021