Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Cano Navarro, José María

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Diputat
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Economia i Hisenda
Càrrec Membre
Data d'alta 31.05.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Empresa i Coneixement
Càrrec Membre
Data d'alta 31.05.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Estudi del Treball Autònom
Càrrec Membre
Data d'alta 11.10.2018
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari de Ciutadans
Càrrec Membre
Data d'alta 29.01.2018
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió d'Empresa i Coneixement
Càrrec President
Data d'alta 06.06.2019
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom
Càrrec Vicepresident
Data d'alta 11.10.2018
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat
Càrrec Membre
Data d'alta 13.03.2019
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
Càrrec Membre
Data d'alta 13.03.2019
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda
Càrrec Portaveu
Data d'alta 31.05.2018