Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Wagensberg Ramon, Ruben

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Diputat
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Càrrec Membre
Data d'alta 31.05.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Càrrec Membre
Data d'alta 17.01.2019
 
Descripció de l'entitat Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Càrrec Membre
Data d'alta 25.04.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió de Cultura
Càrrec Membre
Data d'alta 31.05.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió de Peticions
Càrrec Membre
Data d'alta 01.06.2018
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari Republicà
Càrrec Membre
Data d'alta 29.01.2018
 
Descripció de l'entitat Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
Càrrec Membre suplent
Data d'alta 14.11.2018
 
Descripció de l'entitat Intergrup per Palestina
Càrrec Membre
Data d'alta 15.11.2018
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Càrrec Vicepresident
Data d'alta 06.07.2018
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Càrrec Portaveu
Data d'alta 14.06.2018