Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Palacín París, Mònica

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Diputada
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Càrrec Membre
Data d'alta 11.10.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Educació
Càrrec Membre
Data d'alta 06.02.2019
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
Càrrec Membre
Data d'alta 17.01.2019
 
Descripció de l'entitat Comissió de Cultura
Càrrec Membre
Data d'alta 28.10.2019
 
Descripció de l'entitat Comissió de l'Estatut dels Diputats
Càrrec Membre
Data d'alta 07.06.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Càrrec Membre
Data d'alta 09.11.2018
 
Descripció de l'entitat Comissió de Peticions
Càrrec Membre
Data d'alta 25.04.2018
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari Republicà
Càrrec Membre
Data d'alta 29.01.2018
 
Descripció de l'entitat Intergrup del Poble Gitano
Càrrec Membre suplent
Data d'alta 15.11.2018
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Càrrec Vicepresidenta
Data d'alta 06.06.2019
 
Descripció de l'entitat Mesa de la Comissió de l'Estatut dels Diputats
Càrrec Secretària
Data d'alta 28.09.2018
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputada
Data d'alta 17.01.2018
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
Càrrec Membre
Data d'alta 18.02.2020
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de l'Estatut dels Diputats
Càrrec Portaveu
Data d'alta 07.06.2018