Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de García González, Joan

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Membre
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de l'Estatut dels Diputats
Càrrec Membre
Data d'alta 07.05.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de la Sindicatura de Comptes
Càrrec Membre
Data d'alta 07.05.2021
 
Descripció de l'entitat Grup Parlamentari de Ciutadans
Càrrec Membre
Data d'alta 15.03.2021
 
Descripció de l'entitat Mesa Ampliada
Càrrec Representant
Data d'alta 26.03.2021
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Càrrec Portaveu
Data d'alta 07.05.2021