Inici SIAP > Activitat i intervencions


Activitat i intervencions
Llista d'adscripcions de Fernández Álvarez, Alejandro

Legislatura d'obertura
Interval de dates des de fins a
Adscripcions només vigents

Descripció de l'entitat Circumscripció electoral de Barcelona
Càrrec Membre
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Afers Institucionals
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Economia i Hisenda
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Estudi sobre el Model Policial
Càrrec Membre
Data d'alta 03.11.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre
Càrrec Membre
Data d'alta 03.11.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Consolidació de Textos Normatius
Càrrec Membre
Data d'alta 04.11.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Cultura
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Matèries Secretes i Reservades
Càrrec Membre
Data d'alta 17.06.2021
 
Descripció de l'entitat Comissió de Recerca i Universitats
Càrrec Membre
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
Càrrec Membre
Data d'alta 26.07.2021
 
Descripció de l'entitat Diputació Permanent
Càrrec Membre
Data d'alta 13.05.2021
 
Descripció de l'entitat Grup Mixt
Càrrec President-portaveu
Data d'alta 15.03.2021
 
Descripció de l'entitat Junta de Portaveus
Càrrec President-portaveu
Data d'alta 15.03.2021
 
Descripció de l'entitat Mesa Ampliada
Càrrec Representant
Data d'alta 26.03.2021
 
Descripció de l'entitat Ple del Parlament
Càrrec Diputat
Data d'alta 12.03.2021
 
Descripció de l'entitat Ponència: Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
Càrrec Membre
Data d'alta 13.12.2021
 
Descripció de l'entitat Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya
Càrrec Membre
Data d'alta 26.07.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris a la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre
Càrrec Portaveu
Data d'alta 03.11.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió de Consolidació de Textos Normatius
Càrrec Portaveu
Data d'alta 04.11.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Afers Institucionals
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cultura
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
Càrrec Portaveu
Data d'alta 17.06.2021
 
Descripció de l'entitat Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Recerca i Universitats
Càrrec Portaveu
Data d'alta 11.06.2021