Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Acord del Ple del Parlament pel qual s'aprova d'interposar un recurs contenciós administratiu contra l'Acord 2/2020 de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020
Legislatura 12
Núm. expedient 395-00093/12
Tipologia tramitació Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
Data obertura 29.01.2020
Proponents Mesa del Parlament
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 05.02.2020
Descriptors
Núm. expedient definitiu R0733/XII
Títol definitiu Resolució 733/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda d'interposar un recurs contenciós administratiu contra l'Acord 2/2020 de la Junta Electoral Central, del 3 de gener
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient