Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Proposta de compareixença d'un responsable del Consorci del Palau de la Música Catalana davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
Legislatura 11
Núm. expedient 362-00002/11
Tipologia tramitació Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
Data obertura 22.02.2016
Núm. registre 10307
Proponents GP Cs
Roldán Suárez, Lorena de GP Cs
Comissió tramitadora Comissió de la Sindicatura de Comptes
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Aprovació
Data cloenda 12.05.2016
Descriptors verificació de comptes , societat d'economia mixta , consorci , música , equipament sociocultural
Títol definitiu Proposta de compareixença d'un responsable del Consorci del Palau de la Música Catalana davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 363-00001/11   Veure'n els tràmits