Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2017
Legislatura 12
Núm. expedient 359-00009/12
Tipologia tramitació Sessió informativa o compareixença autoritats institucionals
Data obertura 17.07.2018
Núm. registre 10903
Proponents Oficina Antifrau de Catalunya
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 26.09.2018
Descriptors
Títol definitiu Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2017
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 334-00010/12   Veure'n els tràmits