Inici SIAP > Consulta d'expedients



Consulta d'expedients
Detall expedient


Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria del 2015
Legislatura 11
Núm. expedient 359-00008/11
Tipologia tramitació Sessió informativa o compareixença autoritats institucionals
Data obertura 05.04.2016
Núm. registre 18909
Proponents Oficina Antifrau de Catalunya
Comissió tramitadora Comissió d'Afers Institucionals
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Substanciació
Data cloenda 25.05.2016
Descriptors control parlamentari , informe d'activitat , política econòmica , frau
Títol definitiu Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria del 2015
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient


Expedients associats 334-00024/11   Veure'n els tràmits